Ausztriai ügyvédi tevékenység főbb vonalai Az ausztriai ügyvédi foglalkozás lényege a magyarországiéhoz és a kontinentális jogrendű többi államéhoz hasonlatos. Feladatuk a peres és nem peres eljárásokban, minden közjogi és magánjogi ügyben ügyfeleik képviselete a hatóságok és bíróságok előtt. Azonban érdemes megemlíteni, hogy ha Ausztriában akarunk ügyvédi tevékenységet végezni, ahhor nem szükséges a hatósági kinevezés, pusztán az alábbi követelmények teljesítése.

Először is – bármennyire meglepő – el kell végezni az ausztriai jogi képzést, ami jelenleg 8 féléves, majd a szakvizsgát is le kell tenni. Ahhoz, hogy az ember szakvizsgázni mehessen, szükséges 3 éves gyakorlatot eltölteni és ezt igazolni. Ebből legalább 7 hónapot bíróságon vagy ügyészségen, minimum 2 évet pedig ügyvéd mellett kell eltölteni. Aki ezt követően leteszi a szakvizsgát kérelemzheti a tervezett működési helye szeirinti ügyvédi kamarába való felvételét.

Az a külföldi ügyvéd, aki Ausztriában kíván ügyvédként dolgozni (és EU/EGT-tagállam állampolgára, svájci, vagy más ország állampolgára amely állammal ilyen szerződés van) bizonyos esetekben minden egyéb teendő nélkül dolgozhat ideiglenes jelleggel; alkalmassági vizsgát követően kérheti felvételét valamely ügyvédi kamara névjegyzékébe; vagy azonnal elkezd dolgozni mindegy egyéb sallang nélkül és ezt folytatja 3 évig szakadatlanul, mintegy részévé válva az ügyvédi közösségnek.

Az ügyvédi hivatás gyakorlásához fűződő kötelezettségek megszegéséért járó szankciók terén sincs sok meglepetés az auzstriai szabályokban. Ekkor a helyi ügyvédi kamara felállít egy fegyelmi tanácsot, ami előtt felelnie kell a renitens ügyvédnek, akit akár ki is törölhetnek a kamarai névjegyzékből. Másodfokon pedig a Legfelsőbb Fellebbezési és Fegyelmi Bizottság jár el, tagjai 2 legfelsőbb bírósági bíró és 2 ügyvéd.

Érdemes megemlíteni az osztrák szakvizsgáról szóló törvényt (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, BGBl. 556/1985.), itt részletesen leírják hogyan néz ki az ügyvédi vizsga és mik a fentebb már említett követelményei az azt megelőző szakmai gyakorlatnak (ami alatt egyébként képzésen vesznek részt az ügyvédjelöltek).

Az ausztriai vizsga két részből áll, van szóbeli és van írásbeli. A szóbeli vizsga felépítése: Jogi tanácsadás vagy képviselet az osztrák polgári jog keretén belül (beleértve a munkajogi, szociális jogi határterületeket); képviselet bíróságok előtt polgári peres, nem peres eljárásban; jogi tanácsadás és képviselet büntetőügyben, illetve ennek a képviseletnek a hatálya; jogi tanácsadás és képviselet a társasági jog tekintetében (ideértve az értékpapírok, szellemi alkotások joga, iparjogvédelem); képviselet fizetésképtelenségi eljárásban.

Az írásbeli vizsga keretein belül készíteni kell: polgári jog szerint írásbeli tájékoztatás referálva egy döntésre, rendelezésre álló iratokból elsőfokú határozattal szembeni fellebbezés megírása; közigazgatási joggal kapcsolatban fellebbezés a közigazgatási bíróság határozatával szemben; valamint büntetőjog alapján a rendelkezésre álló iratokból fellebbezés megírása elsőfokú bírósággal szemben.