AUSZTRIAI FELSZÁMOLÁS ÉS CSŐDELJÁRÁS SZABÁLYAI Ausztriában a fizetésképtelenséggel összefüggésben a jog két eljárást különböztet meg: ún „kiegyezési eljárást” (composition proceeding; Ausgleichsordnung) – amelyet talán a magyar csődeljárásnak feleltethető meg -, és a a felszámolási eljárást (bankrupcty proceeding; Konkursverfahren).

ALAPFELTÉTELEK Az ausztriai csődeljárásnak, az ún. „kiegyezési eljárás” feltétele, hogy az adós cég nem képes hitelezői felé fizetéseit teljesíteni, illetve közelgő fizetésképtelenségi helyzet (overindebtedness) fenyegeti és az adósnak elő kell állni egy olyan elfogadható javaslattal, amely képes ezen helyzetet megoldani. Az osztrák jog szerint a felszámolás feltétele viszont az, hogy az adós cég fizetésképtelen helyzetben (overindebtedness) legyen, rendelkezzen olyan vagyonnal, amely képes a felmerült költségeket rendezni, illetve hogy valaki adósként vagy hitelezőként megindítsa az eljárást.

FELSZÁMOLÁS FŐ CÉLJA A felszámolási eljárás központi eleme, hogy az adós nem képes kifizetni a tartozásait, vagyis, hogy az adós felfüggesztette a kifizetéseit. Az eljárás kérelem benyújtásával veszi kezdetét, amely során az adós kérelmezheti, hogy folytassák le az ún. kiegyezési eljárást a hitelezőivel, majd ezt követheti a felszámolás. A felszámolási eljárás elsődleges célja a hitelezők kielégítése, amely úgy történik, hogy mindegyik hitelező követelésének azonos százalékára tarthat igényt az eljárás során, ezen kvótának a mértéke pedig az adós aktív vagyonának nagyságától függ. Az eljárás során figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy ha a felosztandó vagyon képes arra, hogy az adós működését újra elindítsa, akkor meg kell adni az adósnak a lehetőséget, hogy rendezze sorait és visszatérjen a gazdasági életbe.

CSŐDELJÁRÁS FŐBB CÉLJA A csődeljárás, vagyis az ún. „kiegyezési eljárás” során lehetőség van arra, hogy az adós a hitelezőivel megegyezést kössön oly módon, hogy amennyiben a következő két éven belül kifizeti az adós tartozásainak 20%-át, akkor a többi kötelezettsége alól mentesítést kaphat, amennyiben csak öt éven belül tudja teljesíteni befizetési kötelezettségét, akkor 30%-ot kell megfizetnie, azonban ezen kvóta feletti adósságai alól mentesül.

CSŐDELJÁRÁS TERMÉSZETES SZEMÉLY ELLEN Ausztriában csődeljárás indulhat természetes személlyel szemben is, ha látszik esély arra, hogy az adott személy a tartozását meg tudja fizetni. Ennek oka, hogy a jogalkotó egy reménytelen pénzügyi helyzetben is meg akarja adni az újrakezdés lehetőségét mindenkinek.